ประวัติทนาย

 สวัสดี..ครับ..ท่านทั้งหลายที่เข้ามาชมเวบไซต์ของทนายรถ..ในวันนี้ ทนายต้องบอกกล่าวให้ทุกท่านได้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนว่า ทนายเป็นใคร? มาจากไหน? และมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับตัวบทกฏหมายในเรื่องเกี่ยวกับภาคความผิดที่เกี่ยวกับรถยนต์มากน้อยแค่ไหนเพียงใด?
 
  ทนายก็เป็นเด็กที่เติบโตมาจากต่างจังหวัดครับ เรียนจบมัธยมปลาย ณ.โรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง(ชาย) จากนั้นก็เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเปิดแห่งที่ ๒ ของรัฐ ชื่อ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบการศึกษาประมาณ ปี พ.ศ ๒๕๒๘ จบสาขานิติศาสตร์บัณฑิต ใช้เวลาเรียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพียง ๓ ปี ครึ่ง ครับ จากนั้นก็ไปเป็นทหารรับใช้ชาติ ณ ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี เสีย ๖ เดือน ปลดประจำการก็เข้าฝึกงานทนายความ ณ สำนักงานท่านอาจารย์ไพบูรณ์ จันทรมลคล 
  โดยได้รับการฝึกจากทนายรุ่นพี่มีนามว่าคุณศุภวรรณ ยอดวิเศษ และ ทนายครรชิต เข็มนาค ทนายก็ต้องขอขอบพระคุณคุณงามความดีให้กับท่านทนายทั้งสามที่ได้เอ่ยนามมาข้างต้นท่านที่ได้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาชีพทนายให้ จากนั้นก็ทำงานวิชาชีพทนายความในหน่ายงานของภาคเอกชนหลาย ๆ แห่ง เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน 
  ประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอยู่กับเรื่องคดีความที่เกี่ยวกับรถยนต์ประมาณ ๘ ปี และมีประสบการณ์อยู่ในหน่วยงานเอกชนที่ทำการบริการทางด้านขนส่งทางบกโดยใช้รถยนต์มีรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๆ บรรทุกสินค้าสินค้าที่เป็นสารเคมีอันตรายที่สุดในโลก(สงครามโลกครั้งที่ ๒ ใช้สารเคมีจำพวกนี้ ฆ่าชาวยิว) โดยสถานประกอบการดังกล่าวมีรถบรรทุกทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๐ คัน ไว้ใช้ในธุรกิจและวิ่งรับ-ส่งสินค้า ทุกวัน ไปเหนือ อิสาน ใต้
  บนท้องถนนย่อมจะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ไม่เขามาชนฝ่ายเรา ก็เราไปชนฝ่ายเขา แน่นอนครับ ในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งยอ่มนำซึ่งการสูญเสีย ต่อบุคคล ทรัพย์สิน
 
  จากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมา มาในวันนี้ ทนาย จึงขออาสาเพื่อจะใช้ความรู้ความสามารถเท่าที่มีอยู่ มาให้ความรู้แก่บรรดาท่านที่มีปัญหาในตัวบทกฏหมาย และการเรียกร้องความเสียหายจาก คู่กรณี ถึงแม้ว่ารถยนต์ของท่านจะมีประกันภัย แต่ประกันภัยก็ได้ช่วยท่านได้ทั้งหมด แต่เราซิ...สามารถช่วยท่านได้ทั้งหมด
 

 จากทนายรถ..ยนต์   

ค้นหาบทความ