ประกันภัยประเภท 5(3)พลัส คืออะไร?

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 (3 พลัส)
 
(ซ่อมรถคู่กรณีและรถคันเอาประกัน)
นวัตกรรมใหม่ สำหรับ ประกันภัยรถยนต์ ที่ให้คุ้มครองเพิ่มขึ้นจากประกันภัยประเภท 3 คือ มีการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกันซึ่งเรียกว่า ประกัน3พลัส (ซึ่งประกันภัยประเภท 3 ไม่มี)
โดยมีวงเงินซ่อมจำกัดให้เลือก ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 
หมายเหตุ : เฉพาะการเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง โดยในกรณีเกิดเหตุ หากรถยนต์คันเอาประกันเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าความเสียหายส่วนแรก (Deduct) 1,000 หรือ 2,000 บาท/ครั้ง (ยกเว้นแพคเกจของบางบริษัทฯ ไม่เรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรกนี้)
 
รถประเภทไหนเหมาะสมสำหรับทำประกันประเภท 3 พลัส
 
รถที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท 1 ได้ แต่ต้องการซ่อมรถคันเอาประกันกรณีเกิดอุบัติเหตุ
รถที่ไม่ต้องการเคลมเก็บสีเก็บรอย
รถที่ผู้เอาประกันต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกัน
 
จุดเด่นของประกันประเภท 3 พลัส
 
คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งรถคู่กรณี (สูงสุด 1 ถึง 2 ล้านบาท) และคุ้มครองซ่อมรถคันเอาประกัน (ตามทุนประกัน)
คุ้มค่า อัตราเบี้ยเท่าเดียวกันสำหรับทุกประเภทรถ (บางบริษัทประกันภัยรับเฉพาะรถเก๋ง)
ซ่อมรถคันเอาประกันภัยได้สูงสุดตามทุนประกัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
รับรถอายุ 10,15,20 ปี (ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท)
ไม่ต้องตรวจสภาพ ไม่ต้องถ่ายรูปรถคันเอาประกัน
ให้บริการด้วยศูนย์ซ่อมมาตรฐานในเครือบริษัทประกันทั่วประเทศ
 
เงื่อนไขความคุ้มครอง
 
ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 หรือ 2,000 บาท/ครั้ง ในกรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี (แล้วแต่บริษัทประกันภัยกำหนด)
เฉพาะรถเก๋ง กระบะ ตู้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า

ยี่ห้อรถที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย เช่น รถนำเข้า รถสปอร์ต 2 ประตู รถแต่งซิ่งโหลด รถรับจ้าง รถเช่า รวมถึงยี่ห้อรถที่ไม่สามารถหาอะไหล่ได้ 

ค้นหาบทความ