ประกันภัยประเภท 5(2)พลัส คืออะไร?

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 (2 พลัส)
 
(ซ่อมรถคู่กรณีและรถคันเอาประกัน รวมสูญหายและไฟไหม้)
นวัตกรรมใหม่ สำหรับ ประกันภัยรถยนต์ ที่ให้คุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 คือ ประกัน2พลัส คุ้มครองทั้งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกัน
 
โดยมีทุนประกันซ่อมรถคันเอาประกันตั้งแต่ 100,000 บาท/ครั้ง ขึ้นไป (ขึ้นอยู่แต่ละความคุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันภัย) พร้อมคุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ (ตามทุนประกัน)
 
หมายเหตุ : เฉพาะการเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง โดยในกรณีเกิดเหตุ หากรถยนต์คันเอาประกันเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าความเสียหายส่วนแรก (Deduct)1,000 หรือ 2,000 บาท/ครั้ง ( ยกเว้น แพคเกจของบางบริษัทฯ ไม่เรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรกนี้)
 
รถประเภทไหนเหมาะสมสำหรับทำประกันประเภท 2 พลัส
 
รถที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท 1 ได้ แต่ต้องการความคุ้มครองใกล้เคียง
รถที่ไม่ต้องการเคลมเก็บสีเก็บรอย
รถที่ผู้เอาประกันต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกัน
 
จุดเด่นของประกันประเภท 2 พลัส
 
คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งรถคู่กรณี (สูงสุด 1 ถึง 2 ล้านบาท) และคุ้มครองซ่อมรถคันเอาประกัน (ตามทุนประกัน) รวมสูญหายและไฟไหม้คุ้มค่า อัตราเบี้ยเท่าเดียวกันสำหรับทุกประเภทรถ (บางบริษัทประกันภัยรับเฉพาะรถเก๋ง)
ซ่อมรถคันเอาประกันภัยได้สูงสุดตามทุนประกัน
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รับรถอายุถึง 15 ปี
ไม่ต้องตรวจสภาพ
ไม่ต้องถ่ายรูปรถคันเอาประกัน (บางบริษัทประกันอาจต้องถ่ายรูปรถ)
ให้บริการด้วยศูนย์ซ่อมมาตรฐานในเครือบริษัทประกันทั่วประเทศ
 
เงื่อนไขความคุ้มครอง
 
ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 หรือ 2,000 บาท/ครั้ง ในกรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี (แล้วแต่บริษัทประกันภัยกำหนด)
เฉพาะรถเก๋ง กระบะ ตู้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า

ยี่ห้อรถที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย เช่น รถนำเข้า รถสปอร์ต 2 ประตู รถแต่งซิ่งโหลด รถรับจ้าง รถเช่า รวมถึงยี่ห้อรถที่ไม่สามารถหาอะไหล่ได้ 

ค้นหาบทความ