การเลือกซื้อความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

คำสั่งจากผู้บริหารว่า "พนักงานขับรถ"ติดคุกไม่ได้??
 
 ทนายได้รับนโยบายจากผู้บริหารว่าพนักงานขับรถที่ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุจะติดคุก(ห้องขังบนโรงพัก)ไม่ได้ ทนายรับนโยบายแล้วค่อนข้างจะนักอกหนักใจเป็นอย่างมากครับ จะทำอย่างไร? เพื่อที่จะสนองนโยบายของฝ่ายบริการให้ได้ ทนายก็พยามทำงานด้วยความรวดเร็ว หากจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว พนักงานต้อแจ้งเหตุด้วยความรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทนายจะได้เดินทางไปทำประกันตัวได้ทันเวลา แต่เนื่องจากว่ารถขนส่งวิ่งเหนือ อิสาน ใต้  หากเกิดอุบัติเหตุในระยะทางไกล ๆ  จะทำประการใดดีครับ ต่อมาทนายได้ดิตต่อกับบริษัทประกันภัยในหลายๆบริษัท เพื่อให้นำเสนอประกันภัยที่จะต้องคุ้มครองการทำประกันตัวผู้ขับขี่ด้วย  ที่ทนายได้สาธยายมานี้ก็เพื่อให้ทุกท่านได้รู้ว่าบริษัทประกันภัยเขาขายประกันที่ต้องคุ้มครองในการประกันตัวผู้ขับขี่ด้วยครับ
 
ดังนั้นในคราวต่อไปทนายแนะนำให้ท่านเลือกซื้อการคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ด้วย มิฉะนั้นอาจจะต้องเขาไปพักผ่อนในห้องขังบนโรงพักก็ได้นะครับ 

  จาก ทนายรถ 

ค้นหาบทความ