ประกันภัยรถยนต์มีกี่ชนิด

ท่านทราบหรือไม่ว่าชนิดของการประกันภัยมีอะไรบ้าง? จากคำถามนี้มีคำตอบว่าประถันภัยมี ๒ ชนิดครับ แยกเป็นดังนี้

 ๑. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ ประกันภัย ตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕
 ๒. ประภัยภัยภาคสมัครใจ คือประกัยภัยที่กฏหมายไม่ได้บังคับไว้ให้รถยนต์ทุกคันต้องซื้อไม่เหมือนใน ข้อแรก กล่าวคือให้ท่านเจ้าของรถสามารถเลือกซื้อได้ว่าต้องการซื้อประกันภัยเพื่อ ให้มีความคุ้มครองอะไรบ้าง เช่น ตัวรถ บุคคลภายนอก ทรัพย์สินบุคคลภายนอก รถหาย หรือไฟไหม้  ซึ่งการประกันภัยชนิดนี้ยังแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ครับ ในคราวถัดไปทนายจะได้แยกประเภทของประกันภัยของแต่ละแบบให้ท่านได้มีความเข้า ใจกันครับ

      จากทนายรถ

ค้นหาบทความ