การพิจารณาอุบัติเหตุจากรถยนต์ตอนที่ 2

จาก ครั้งที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต โดยครั้งนี้ไหนๆ ก็เข้ามาแล้ว ขอถือโอกาสแนะนำการร้องเรียนและเรียกร้องหากบริษัทไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายเบื้องต้นจะเรียกร้องหรือร้องเรียนได้ที่ไหนจะช่วยได้อย่างไร ตามสัญญาประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย บริษัทประกันภัยจะปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องมีข้อยกเว้นตาม กรมธรรม์ จะต้องอ้างลอย ๆ ไม่ได้ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐจะต้องทำหน้าที่นี้ให้บริการประชาชน หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย เชิญได้นะครับ โทร.1186 เบอร์เดียวทั่วประเทศ โทรจังหวัดไหนติดจังหวัดนั้น
    สำหรับผู้ประสบภัยจากรถเจ็บมีค่ารักษา 15,000 บาทตายมีค่าปลงศพ 35,000 บาทโดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถทำหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีต่อ ไปนี้ รถไม่ทำประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่าย,รถถูกโกง,ลัก,ชิง,ปล้นและเจ้าของ ได้แจ้งความต่อตำรวจไว้แล้ว,ไม่รู้ว่ารถของใครชน,ชนแล้วหนีไป,บริษัทประกัน ภัยไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบ,อุบัติเหตุจากรถที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องทำประกันภัย (รถหลวง หรือรถของทางราชการ นั่นเอง รวมทั้งรถเทศบาล รถ อบต. เป็นต้น) 
    จากตัวอย่างกรณีรถไม่ทำประกันภัยและเจ้าของไม่ยอมจ่ายเกิดขึ้นจริง ๆ นะครับ หากเจ้าของรถมากเรื่องยื่นเรื่องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนเลย 
    นายศรีบ้านอยู่อำเภอหนึ่งในจังหวัดอ่างทองบ้านเรานี้แหล่ะ มีรถมอเตอร์ไซด์เก่าอยู่คันไม่ทำประกันภัย อ้างว่าเป็นรถเก่าทะเบียนมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แถมใบขับขี่คงไม่มีอีกต่างหาก อะไรไม่มีไม่ว่าถ้าชาวบ้านไม่เดือดร้อนแล้วไป แต่ไปชนนายสมขณะกำลังเดินอยู่ริมถนนเสียชีวิต แถมไม่ชดใช้อีกอ้างว่าไม่มี ยอมติดคุก ติดคุกนะเรื่องของติดคุกแต่เรื่องค่าปลงศพ 35,000 บาท ตาม พ.ร.บ.ฯ เรียกว่า”ค่าเสียหายเบื้องต้น” ต้องจ่ายให้ทายาทเขาถ้าไม่ยอมจ่าย ทายาทหาหลักฐาน “สำเนาประจำวันในคดีของตำรวจ,สำเนามรณบัตร,สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตร ประจำตัวของนายสม (ผู้เสียชีวิต) และผู้ขอเบิก”ไปกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดได้เลย เขามีค่าเสียหายเบื้องต้นจ่ายให้ ส่วนเขาจะไปเรียกคืนจากเจ้าของรถนายศรีได้อย่างไรเป็นเรื่องของเขา ส่วนที่อ้างว่ารถเก่าใช้ไปไร่ไปนา เฉย ๆ ไม่ทำประกันภัยไม่เกี่ยวกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ว่าไว้ รถเก่าหรือรถใหม่ไม่สำคัญ อยู่ที่ว่ามีไว้เพื่อใช้หรือเปล่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องมีคนเจ็บหรือ ไม่ มีคนตายหรือเปล่า รถเก่านะตัวดีหน้าฮอนด้าหลังยามาฮ่าเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายตายมาแยะแล้ว หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านติดตามไปเรื่อย ๆ แล้วสักวันจะรู้ว่ามีกำไรคุ้มเวลาท่าน กำไรเพราะไม่เสียรู้ใครเรื่องการประกันภัยจากที่เขาไม่จ่ายต้องจ่ายตามจริง ไม่เรียกว่ากำไรแล้วเรียกว่าอะไรจริงไหมครับ มีปัญหาประกันภัยติดต่อสำนักงานประกันภัยจังหวัด อำเภอเมือง ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โทร. 1186 เบอร์เดียว โทรจังหวัดไหนติดจังหวัดนั้น 
    ผู้ใดหากเดินอยู่ริมถนนถูกรถชนที่ไหนในประเทศไทย แล้วรถที่ชนหนีไปก็เบิกจากกองทุนนี้ได้ เงินที่เก็บจากผู้ทำประกันภัยแล้ว บริษัทประกันภัยจ่ายสมทบไว้ เพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนด้วยเหตุนี้แล.... 
    เรื่องประกันภัย ไม่มาเปิดประจำขอให้โทร.081-9860404 แนะนำได้ ส่วนคดีความเป็นเรื่องของทนายรถยนต์ครับ 
 

    โดย คุณพงษ์ศักดิ์ ธงแดง  

ค้นหาบทความ