กล่องดำคืออะไร

 แต่ละครั้งนานเท่าไร จอดรถติดเครื่องยนต์หรือดับเครื่องยนต์ ระยะทางวิ่งทั้งหมดเท่าไร สิ้นเปลืองน้ำมันไปกี่ลิตร ฯ กล่องดำสามารถรายงานเป็นลายลักษณอักษรให้เก็บไว้ได้ด้วย นี่แหละเทคโนโลยีทันสมัย เรื่องราคาก็พอประมาณ
    อันหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์มาเจ้าของบริษัทยอมลงทุนติดตั้งกล่องดำ แต่ไม่สามารถได้รับประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ก็มีสาเหตุมาจากหลาย ๆ อย่าง อาทิ ละเลยไม่ได้ควบคุมอย่างเคร่งครัด ทำบ้างไม่ทำบ้าง เครื่องเสียเพราะน้ำมือพนักงานขับรถไม่รู้ว่าจะหามาตรการป้องกันอย่างไร ผู้จัดการขนส่งรักลูกน้องแต่ไม่รักบริษัท ฯ เป็นต้น
ลงทุนไปแล้วก็ควรจะต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ นะครับ .....


โดย ทนายรถ.

ค้นหาบทความ