คาถาก่อนขับรถ

++1.ขับ รถมิให้ชนผู้อื่น

++2.ป้องกันมิให้ผู้อื่นมาชนเรา

++3. ต้องไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นชนกัน ไม่ว่าจะขับรถอยู่ในสภาวะดินฟ้าอย่างไรหรือในสถานการณ์ใด

ค้นหาบทความ