เสียงโทรศัพท์มือถือคือเสียงสวรรค์

โดยปกติเราท่านจะเคยได้ยินว่าเสียงลูกค้าคือเสียงสวรรค์ แต่ในห้วงของการทำงานในบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจขนส่ง  เสียงที่ทนายไม่อยากได้ยินนั่นคือ "เสียงโทรศัพท์มือถือดังในยามวิกาล"  หากปรากฏเสียงดังขึ้นในค่ำคืนของวันใด นั่นแสดงว่า รถยนต์บรรทุกของบริษัทเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน ไม่เขามาชนเราก็เราไปชนเขา แน่นอน และการเกิดอุบัติเหตุย่อมจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อสินค้า รถยนต์ฝ่ายเราและฝ่ายของคู่กรณี หรือมิฉะนั้นก็ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ริมทาง และการเกิอุบัติเหตุของรถบรรทุกสินค้าขนาด ๑๘ ล้อ จะเกิดความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรง  แต่ละครั้งจะเกิดการเสียชีวิตของบุคคลทั้งสิ้น ไม่คนขับรถ หรือไม่ก็ผู้โดยสารและที่สำคัญที่สุดคือการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ในจุดเดิม  แต่ในวันนี้ทนายได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือก็คือเสียงสวรรค์แล้วครับ
 
จาก ทนายรถ

ค้นหาบทความ