Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
กฏหมายแพ่งพาณิชย์
  มาตรา 420
  มาตรา 438
  มาตรา 449
  มาตรา 861
  มาตรา 869
  มาตรา 883
  มาตรา 887
กฏหมายจราจร
  พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.จรจาทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.ห้ามใช้โทรศัทพ์ขณะขับรถ
  พ.ร.บ.เมาแล้วขับ
กฏหมายอาญา
  มาตรา 291
  มาตรา 300
  มาตรา 390
รวมลิงค์เพื่อบ้าน
  ทนายป๊อดทนายแรงงาน
  ทนายความคดีอาญา
  ทนายดีดีดอทคอม
  ทนายคดีที่ดิน
ตรวจวัดตาบอดสี
  แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบการใช้รถยนต์อย่างปลอดภัย
  แบบทดสอบชุดที่ 1
  แบบทดสอบชุดที่ 2
ตารางคำนวณค่าสินไหมทดแทน
  กดเพื่อคำนวนค่าสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ

การพิจารณาอุบัติเหตุจากรถยนต์ตอนที่ 1

ต้อง ขออภัย และขอบคุณ Web “ทนายรถยนต์” ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอโอกาสเสนอ เรื่องประกันภัย เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนจักได้รู้สิทธิประโยชน์อันควรได้ตามสัญญาประกันภัย ไม่ต้องถูกเจ้าหน้าทีบริษัทประกันภัยเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไป จะขอและหาโอกาสเสนอเป็นประจำนะครับ การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เจ้าของรถทุกคันถูกบังคับให้ต้องทำประกันภัยมาหลายปีรถชนกันที่ยังไม่รู้ว่า เป็นกรณีใดที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้ใครอย่างไร ติดตาม “เสียงคนอีสาน” นี้เป็นประจำแล้วจะรู้เรื่องประกันภัย ไม่ให้บริษัททุนประกันภัยเอาเปรียบได้ครั้งนี้จะแนะนำอุบัติเหตุจากรถหาเกิด จากกรณี...
รถชนกัน บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถไว้แต่ละคันต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น กรมธรรม์ที่คุ้มครองตั้งแต่ 1 เม.ย.46 ค่ารักษาตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท เสียชีวิต 35,000 บาทให้แก่ผู้ประสบภัยที่อยู่ในรถคันที่บริษัทรับประกันภัยไว้ทุกคนโดยไม่ ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่ได้รับคำขอหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ ซึ่งดุจดังสัญญาประกันภัยมี 19 ข้อ
รถชน/ล้มเองคว่ำเองบริษัทประกันภัยที่รับประกันรถคันที่ชนคน หรือล้ม/คว่ำเองนั้น ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับคนที่ถูกชน และคนที่อยู่ในรถที่ชนหรือล้มคว่ำเอง โดยยังไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดเช่นกัน กรณีเสียชีวิตผู้โดยสารรถที่มีประกันภัยต่อมีประกันภัยด้วยกันชนกัน บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจะต้องจ่าย 100,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยเลยเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะไล่เบี้ยบริษัทประกัน ภัยรถคู่กรณีเอง เมื่อพิสูจน์ความรับผิดกันแล้วตามข้อ 2 กรมธรรม์ ส่วนผู้ขับขี่เมื่อพิสูจน์ถูก-ผิดแล้ว ผู้ขับขี่ฝ่ายถูกจะได้รับค่าเสียหายส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นบริษัทรถคู่ กรณีฝ่ายผิด ผู้ขับขี่รถฝ่ายผิดจะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นตามข้อ 2.3 กรมธรรม์
การวินิจฉัยถูก-ผิด คู่กรณีฝ่ายใดยอมรับผิดให้ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายผิด หากคู่กรณีตกลงกันไม่ได้ให้ถือความเห็นของพนักงานสอบสวน อัยการ หรือคำพิพากษาศาลแล้วแต่กรณี ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ข้อ 3
ผู้ขับขี่รถล้ม/คว่ำเอง จะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น ตามหลักการเดียวกันกับผู้ขับขี่รถฝ่ายผิดผู้ประสบภัยที่เป็นผู้โดยสารบริษัท จะต้องจ่ายเต็มความคุ้มครองสูงสุดบาดเจ็บตามที่รักษาจริงไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน และเสียชีวิต 80,000 บาทหรือ 100,000 บาทต่อคน ตามอายุการเริ่มต้นความคุ้มครองที่กล่าวข้างต้น
หากเหตุเกิดจากรถที่ไม่ทำประกันภัย เจ้าของรถต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถคันนั้นทุกคน เจ้าของรถไม่จ่ายขอรับได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด เจ้าของรถต้องคืนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทน พร้อมเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบของเงินที่จ่ายจากกองทุน เจ้าของรถจะถูกปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และผู้ใช้รถ (ผู้ขับขี่) ต้องถูกปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเช่นกัน
ครั้งหน้าจะหาตัวอย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้น และการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนของรัฐมาแนะนำ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัย จะติดตามให้ถึงบริษัทประกันภัยทุกบริษัท จริงๆๆ

โดย คุณพงษ์ศักดิ์ ธงแดง

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน