Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
กฏหมายแพ่งพาณิชย์
  มาตรา 420
  มาตรา 438
  มาตรา 449
  มาตรา 861
  มาตรา 869
  มาตรา 883
  มาตรา 887
กฏหมายจราจร
  พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.จรจาทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.ห้ามใช้โทรศัทพ์ขณะขับรถ
  พ.ร.บ.เมาแล้วขับ
กฏหมายอาญา
  มาตรา 291
  มาตรา 300
  มาตรา 390
รวมลิงค์เพื่อบ้าน
  ทนายป๊อดทนายแรงงาน
  ทนายความคดีอาญา
  ทนายดีดีดอทคอม
  ทนายคดีที่ดิน
ตรวจวัดตาบอดสี
  แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบการใช้รถยนต์อย่างปลอดภัย
  แบบทดสอบชุดที่ 1
  แบบทดสอบชุดที่ 2
ตารางคำนวณค่าสินไหมทดแทน
  กดเพื่อคำนวนค่าสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ

ทำไมต้องระบุตัวผู้ขับขี่ลงในกรมธรรม์?

ท่าน ทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันนี้เราสามารถทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ ซึ่งเราสามารถชื้อประกันภัยโดยระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ทั้งการซื้อประกันภัย ประเภทที่ ๑ ,๒ และ ๓ ครับ  ซึ่งหากเราต้องการหรือประสงค์จะซื้อประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ในการ คำนวณค่าเบี้ยประกันภัย จะนำอายุของคนขับมาเป็นองค์ประกอบในการคำนวณค่าเบี้ยด้วย ซึ่งเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุจะคุ้มครองเฉพาะเมื่อผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อกระทำ เท่านั้น 
   หากในกรณีที่มีบุคคลอื่น เช่น ภรรยา บุตร ญาติ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้ระบุชื่อเป็นผู้ขับขี่ในกรมธรรม์  นำรถคันที่ซื้อประกันภัยโดยระบุตัวผู้ขับขี่ไปเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ผู้อื่นได้รับความคุ้มครองด้วย แต่ผู้ทำประกันหรือเจ้าของรถคันนั้นก็ต้องร่วมรับผิดในค่าเสียหายที่เกิด ขึ้นจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย
 การทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่นี้เหมาะสมกับรถที่ไม่ได้ใช้หลายคน  การประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่จะทำได้เฉพาะ
     ๑ . รถยนต์ส่วนบุคคล
     ๒.  รถจักรยายนส่วนบุคคล
     ๓. รถดดยสารส่วนบุคคล 
 ซึ่งสามารถที่จะระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน ๒ คน ครับ
 ข้อ ดี ของการเลือกทำประกันภัยโดยระบุชื่อผู้ขับขี่ อยู่ที่การได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ที่ระบุ ชื่อไว้ ดังต่อไปนี้

อายุ ๑๘-๒๔ ปี ระบุชื่อ ๑-๒ คน  ลดเบี้ย ๕%
อายุ ๒๕-๓๕ ปี ระบุชื่อ ๑-๒ คน ลดเบี้ย ๑๐%
อายุ ๓๕-๕๐ ปี ระบุชื่อ ๑-๒ คน ลดเบี้ย ๒๐%
อายุ ๕๐ปีขึ้นไป ระบุชื่อ ๑-๒ คน ลดเบี้ย ๑๕ %
 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน