Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
กฏหมายแพ่งพาณิชย์
  มาตรา 420
  มาตรา 438
  มาตรา 449
  มาตรา 861
  มาตรา 869
  มาตรา 883
  มาตรา 887
กฏหมายจราจร
  พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.จรจาทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.ห้ามใช้โทรศัทพ์ขณะขับรถ
  พ.ร.บ.เมาแล้วขับ
กฏหมายอาญา
  มาตรา 291
  มาตรา 300
  มาตรา 390
รวมลิงค์เพื่อบ้าน
  ทนายป๊อดทนายแรงงาน
  ทนายความคดีอาญา
  ทนายดีดีดอทคอม
  ทนายคดีที่ดิน
ตรวจวัดตาบอดสี
  แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบการใช้รถยนต์อย่างปลอดภัย
  แบบทดสอบชุดที่ 1
  แบบทดสอบชุดที่ 2
ตารางคำนวณค่าสินไหมทดแทน
  กดเพื่อคำนวนค่าสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ

ประกันภัยรถยนต์มีกี่ชนิด

ท่านทราบหรือไม่ว่าชนิดของการประกันภัยมีอะไรบ้าง? จากคำถามนี้มีคำตอบว่าประถันภัยมี ๒ ชนิดครับ แยกเป็นดังนี้

 ๑. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ ประกันภัย ตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๒. ประภัยภัยภาคสมัครใจ คือประกัยภัยที่กฏหมายไม่ได้บังคับไว้ให้รถยนต์ทุกคันต้องซื้อไม่เหมือนใน ข้อแรก กล่าวคือให้ท่านเจ้าของรถสามารถเลือกซื้อได้ว่าต้องการซื้อประกันภัยเพื่อ ให้มีความคุ้มครองอะไรบ้าง เช่น ตัวรถ บุคคลภายนอก ทรัพย์สินบุคคลภายนอก รถหาย หรือไฟไหม้  ซึ่งการประกันภัยชนิดนี้ยังแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ครับ ในคราวถัดไปทนายจะได้แยกประเภทของประกันภัยของแต่ละแบบให้ท่านได้มีความเข้า ใจกันครับ

      จากทนายรถ

แสดงความคิดเห็น

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน