Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
กฏหมายแพ่งพาณิชย์
  มาตรา 420
  มาตรา 438
  มาตรา 449
  มาตรา 861
  มาตรา 869
  มาตรา 883
  มาตรา 887
กฏหมายจราจร
  พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.จรจาทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.ห้ามใช้โทรศัทพ์ขณะขับรถ
  พ.ร.บ.เมาแล้วขับ
กฏหมายอาญา
  มาตรา 291
  มาตรา 300
  มาตรา 390
รวมลิงค์เพื่อบ้าน
  ทนายป๊อดทนายแรงงาน
  ทนายความคดีอาญา
  ทนายดีดีดอทคอม
  ทนายคดีที่ดิน
ตรวจวัดตาบอดสี
  แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบการใช้รถยนต์อย่างปลอดภัย
  แบบทดสอบชุดที่ 1
  แบบทดสอบชุดที่ 2
ตารางคำนวณค่าสินไหมทดแทน
  กดเพื่อคำนวนค่าสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ

ประกันภัยประเภท 5(2)พลัส คืออะไร?

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 (2 พลัส)

(ซ่อมรถคู่กรณีและรถคันเอาประกัน รวมสูญหายและไฟไหม้)
นวัตกรรมใหม่ สำหรับ

ประกันภัยรถยนต์

ที่ให้คุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 คือ

ประกัน2พลัส

คุ้มครองทั้งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกัน
โดยมีทุนประกันซ่อมรถคันเอาประกันตั้งแต่ 100,000 บาท/ครั้ง ขึ้นไป (ขึ้นอยู่แต่ละความคุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันภัย) พร้อมคุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ (ตามทุนประกัน)
 
หมายเหตุ : เฉพาะการเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง โดยในกรณีเกิดเหตุ หากรถยนต์คันเอาประกันเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าความเสียหายส่วนแรก (Deduct)1,000 หรือ 2,000 บาท/ครั้ง ( ยกเว้น แพคเกจของบางบริษัทฯ ไม่เรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรกนี้)
 

รถประเภทไหนเหมาะสมสำหรับทำประกันประเภท 2 พลัส

รถที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท 1 ได้ แต่ต้องการความคุ้มครองใกล้เคียง
รถที่ไม่ต้องการเคลมเก็บสีเก็บรอย
รถที่ผู้เอาประกันต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกัน
 

จุดเด่นของประกันประเภท 2 พลัส

คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งรถคู่กรณี (สูงสุด 1 ถึง 2 ล้านบาท) และคุ้มครองซ่อมรถคันเอาประกัน (ตามทุนประกัน) รวมสูญหายและไฟไหม้
คุ้มค่า อัตราเบี้ยเท่าเดียวกันสำหรับทุกประเภทรถ (บางบริษัทประกันภัยรับเฉพาะรถเก๋ง)
ซ่อมรถคันเอาประกันภัยได้สูงสุดตามทุนประกัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
รับรถอายุถึง 15 ปี
ไม่ต้องตรวจสภาพ ไม่ต้องถ่ายรูปรถคันเอาประกัน (บางบริษัทประกันอาจต้องถ่ายรูปรถ)
ให้บริการด้วยศูนย์ซ่อมมาตรฐานในเครือบริษัทประกันทั่วประเทศ
 

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 หรือ 2,000 บาท/ครั้ง ในกรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี (แล้วแต่บริษัทประกันภัยกำหนด)
เฉพาะรถเก๋ง กระบะ ตู้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
ยี่ห้อรถที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย เช่น รถนำเข้า รถสปอร์ต 2 ประตู รถแต่งซิ่งโหลด รถรับจ้าง รถเช่า รวมถึงยี่ห้อรถที่ไม่สามารถหาอะไหล่ได้
โดยมีรายละเอียดของความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประเภท 2 พลัส แสดงดังตารางด้านล่าง
 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 (2 พลัส)

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน