สวัสดีผู้เข้าชมเวปไซต์ทนายรถทุกท่าน หากท่านเป็นสมาชิกเวปไซต์หรือผู้ติดตามเวปไซต์มาโดยตลอด คงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงขอเวปไซต์แห่งนี้นะครับ ทนายรถได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าเวปไซต์ใหม่ทั้งหมด แต่เนื้อหารายละเอียดส่วนใหญ่แล้วยังคงเหมือนเดิม แต่ทนายรถได้เพิ่มรายละเอียดของเนื้อหาเพิ่มเข้ามาใหม่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อทุกท่าน หากท่านใดประสงค์ที่จะตำหนิติชม ทนายขอนอบรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านครับ

ท่านใดต้องการคำปรึกษาอรรถคดี ท่านสามารถติดต่อทนายได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. โทรศัทพ์พื้นฐาน 028-800-752

2. มือถือ : 089-1280752

3. อีเมล์ : tanaypod@gmail.com

4.WeChat ไอดี F100000133585863

ทนายยินดีตอบทุกคำถามโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น